Τι είναι

Την τελευταία δεκαετία παρουσιάζεται μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που πάσχουν από πονοκεφάλους και ζητούν ιατρική βοήθεια.

Η Διεθνής Ένωση Κεφαλαλγίας (International Headache Society – IHS) διαχωρίζει τους πονοκεφάλους σε τρείς κατηγορίες με βάση τη συμπτωματολογία τους.

  1. Πρωτογενής κεφαλαλγία (tension headaches / cluster headaches)
  2. Δευτερογενής κεφαλαλγία (ως συνέπεια άλλης παθολογικής κατάστασης ή ασθένειας)
  3. Κρανιακές νευραλγίες – μυοπεριτοναϊκός πονοκέφαλος

Η φυσικοθεραπεία, ως μια πιθανή θεραπευτική επιλογή, στοχεύει στην αντιμετώπιση των κεφαλαλγιών που σχετίζονται με την μυοσκελετική δυσλειτουργία της άνω αυχενικής μοίρας.

Συγκεκριμένα, η μηχανική δυσλειτουργία στην περιοχή αυτή (π.χ. αρθρική δυσκαμψία ή/και μυϊκά προβλήματα) μπορεί να προκαλέσει πίεση στα νευρικά στοιχεία του αυχένα με αποτέλεσμα την πρόκληση πονοκεφάλων ακόμα και ζαλάδων σε μερικές περιπτώσεις.