Τι είναι το Manual Therapy?

Το Manual Therapy είναι ένα ειδικό κομμάτι της Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας που χρησιμοποιείται παγκοσμίως στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης και των περιφερικών αρθρώσεων.

Το βασικό χαρακτηριστικό του Manual Therapy είναι η χρήση εξειδικευμένων τεχνικών προσέγγισης που βασίζονται σε ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών ιατρικών γνώσεων και αρχών και είναι αποτέλεσμα συνδυασμού μηχανισμών όπως αυτών της ανατομίας, φυσιολογίας και νευρολογίας. Οι δυο κυριότερες αρχές που στηρίζεται το Manual Therapy είναι α) ο κλινικός συλλογισμός (Clinical Reasoning) και β) η αποδεδειγμένη επιστημονική πρακτική (Evidence Based Practice). Το κέντρο βάρους της θεραπευτικής αυτής μεθόδου θα μπορούσε, ωστόσο, να θεωρηθεί η αποτελεσματική διαχείριση της ψυχολογίας του ασθενούς με σκοπό την επίτευξη των μεγαλύτερων δυνατών θεραπευτικών αποτελεσμάτων.

Το Manual Therapy περιλαμβάνει ειδικούς χειροπρακτικούς χειρισμούς και μπορεί να συνδυαστεί με άλλες θεραπείες, όπως για παράδειγμα τις θεραπευτικές ασκήσεις. Οι χειροπρακτικοί χειρισμοί ειναι απολύτως ασφαλής και ανώδυνοι και δεν σχετίζονται με έντονες και βίαιες κινήσεις. Οι σχολές χειροπρακτικής θεραπείας ποικίλλουν, ωστόσο η πλειοψηφία αυτών εφαρμόζει τις κύριες αρχές της θεραπευτικής προσέγγισης Maitland.

Maitland Concept

 • Αναλυτική εξέταση – αξιολόγηση του ασθενούς με σκοπό την εύρεση του μηχανισμού πρόκλησης των συμπτωμάτων
 • Εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας
 • Συνεχή αξιολόγηση των συμπτωμάτων και επαναπροσδιορισμό των επιλογών της θεραπείας όταν κρίνεται αναγκαίο
 • Βελτίωση των συμπτωμάτων του ασθενή, άμεσα, από την 1η θεραπεία
 • Εξάληψη των λειτουργικών περιορισμών του ασθενή και επαναφορά στην καθημερινότητά του μετά από έναν μικρό αριθμό θεραπειών

Διαφορές από την κλασική Φυσικοθεραπεία

 • Αξιολόγηση Αρθρώσεων
 • Νευρολογική Αξιολόγηση
 • Νευροδυναμική Αξιολόγηση & Θεραπεία
 • Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης ταυτόχρονα με ενεργητικές κινήσεις εκ μέρους του ασθενή, με ή χωρίς την χρήση ειδικής ζώνης κινητοποίησης (Mulligan Concept)
 • Μυοπεριτονιακή Απελευθέρωση (Myofascial Release)
 • Θεραπευτική Άσκηση
 • Ασκήσεις Νευρομυϊκού Συντονισμού (Neuromuscular Control Exercises)
 • Νευροφυσιολογική Θεωρεία του Πόνου
 • Ψυχοκοινωνικό Μοντέλο Προσέγγισης