Τι είναι

Η φυσικοθεραπεία κατέχει πρωταρχικό ρόλο στην ταχεία και σωστή επαναφορά του ασθενούς στην καθημερινότητά του έπειτα από κάθε χειρουργείο.

Τι εφαρμόζεται

Στο PhysioTrust απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία και η υλοποίηση ενός εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψιν όπου κρίνεται απαραίτητο το αντίστοιχο πρωτόκολλο αποκατάστασης, σε συνεργασία με τον αρμόδιο χειρουργό που επιμελήθηκε της επέμβασης.