Τι είναι

Η θεραπευτική άσκηση θεωρείται ένα από τα βασικότερα στοιχεία της μυοσκελετικής αποκατάστασης. Η χρήση της θεραπευτικής άσκησης ποικίλλει. Μπορεί να λειτουργήσει αναλγητικά, μπορεί να ενδυναμώσει το μυϊκό σύστημα, καθώς και να συμβάλλει στην βελτίωση της κινητικότητας και στην σταθεροποίηση της άρθρωσης.

Η θεραπευτική άσκηση γίνεται στους χώρους του PhysioTrust υπό την καθοδήγηση του φυσικοθεραπευτή, με τις ασκήσεις να τροποποιούνται όταν χρειάζεται με σκοπό την αποφυγή υποτροπής των συμπτωμάτων του ασθενούς.

Αξίζει να επισημάνουμε τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας που παρατηρούνται σε όλα τα μυοσκελετικά προβλήματα όταν συνδυάζεται η θεραπευτική άσκηση με τις ειδικές τεχνικές χειροπρακτικής φυσικοθεραπείας.

Η διαταραχή της ισορροπίας, η μυϊκή αδυναμία, οι αλλοιώσεις των οστών και οι αλλαγές στο επίπεδο εγρήγορσης είναι κάποιες από τις κυριότερες αιτίες πτώσεων – φαινόμενο το οποίο παρατηρείται ιδιαίτερα στα ηλικιωμένα άτομα. Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης μπορεί να συμβάλλει, αποδεδειγμένα, στην πρόληψη των πτώσεων.