Σε περίπτωση δυσκολίας μετάβασης του ασθενούς στο Φυσικοθεραπευτήριο, παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον θεραπειών κατά περίπτωση.

Τι εφαρμόζεται

Το πρόγραμμα θεραπείας προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε ασθενή και ενδεικτικά περιλαμβάνει αναλγητικά μέσα, κινησιοθεραπεία, επανεκπαίδευση βάδισης, καθώς και συμβουλές για την αντιμετώπιση των νέων καταστάσεων που προκύπτουν έπειτα από έναν τραυματισμό ή από ένα χειρουργείο ή από οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία η οποία προκαλεί προβλήματα στην καθημερινότητα του ασθενή.