Τι είναι

Η Μέθοδος Κίνησης με Ταινία (Kinesiotaping) είναι μια συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος στην οποία χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας ελαστικοί αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με σκοπό να:

  • Ομαλοποιούν την λειτουργία των μυών προσφέροντας υποστήριξη στην μυϊκή ομάδα που έχει επηρεαστεί είτε λόγω υπερδραστηριότητας είτε λόγω ενός τραυματισμού
  • Βελτιώνουν την αιματική ροή αυξάνοντας το κενό μεταξύ δέρματος και μυών διευκολύνοντας έτσι τη ροή του λεμφικού υγρού και αίματος
  • Ελλατώνουν τον πόνο με το να αυξάνουν το υποδερματικό κενό και συνεπώς να ενεργοποιούν τους μειωμένους υποδοχείς πόνου
  • Παρέχουν στήριξη και σταθερότητα στις αρθρώσεις χωρίς όμως να περιορίζουν το εύρος κίνησής τους
  • Βελτιώνουν την διαταραγμένη ιδιοδεκτικότητα έπειτα από έναν μυοσκελετικό τραυματισμό