Τι είναι

Οι μεγάλες πιέσεις που δέχεται το μυοσκελετικό σύστημα ενός αθλητή, είτε σε επαγγελματικό είτε σε ερασιτεχνικό επίπεδο, σε συνδυασμό με την ψυχολογική πίεση και την ανάγκη για μεγάλες επιδόσεις, μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε μυοσκελετικές κακώσεις. Αποτέλεσμα αυτών είναι η αποχή του αθλητή από τους αγωνιστικούς χώρους για κάποιο χρονικό διάστημα. Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι καθοριστικός, πρωτίστως, στην πρόληψη των τραυματισμών αλλά και στην άμεση αντιμετώπιση αυτών εφόσον προκύψουν.

Αρθρικές δυσλειτουργίες ή/και μυϊκές ανισορροπίες μπορούν να εντοπιστούν από τον φυσικοθεραπευτή μέσω της κλινικής αξιολόγησης, προλαμβάνοντας έτσι έναν τραυματισμό και βοηθώντας τον αθλητή να βελτιώσει την λειτουργικότητά του και συνεπώς τις επιδόσεις του.

Τι εφαρμόζεται

Στο PhysioTrust η θεραπεία αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση του πόνου και της φλεγμονής μετά από έναν τραυματισμό, στην επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του μυοσκελετικού συνόλου, στην εμβιομηχανική αξιολόγηση του αθλητή εντοπίζοντας παραμέτρους (π.χ. τεχνική αθλήματος) που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αθλητικές κακώσεις, καθώς και στην εξατομικευμένη εφαρμογή θεραπευτικής άσκησης. Στόχος είναι η ταχύτερη και ασφαλέστερη επιστροφή του αθλητή στην αγωνιστική δραστηριότητα.